Belevenissen en nieuws over de Grote vuurvlinder

05-12-20

De opmaak gaat voortvaren. Dit is toch wel een mooie volgende stap. Eindelijk al die foto’s erbij plaatsen, die vertellen en ondersteunen het verhaal het beste.

Het is nog even een klus maar komt goed, wordt een mooi boek. Er zijn zovelen die hun medewerking verlenen of hebben verleend, dank aan hen!

16-11-20

Vandaag de laatste correcties aanbrengen en dan kan ik met de opmaak beginnen. Daar heb ik veel zin in! De foto’s maken het verhaal compleet en ondersteunen de teksten in detail. Er zijn nu over de honderd belangstellenden, ook nieuwsgierig? Meld je dan zonder verplichting met je e-mailadres aan en je krijgt bericht op het moment van uitgave. Ik ga vol energie op naar de volgende fase.

27-10-20

Inmiddels is bekend dat het boek op een landelijke platvorm in maart 2021 wordt gepresenteerd! Een spannend moment. Met veel plezier maak ik dit boek. Het brengt mij niet alleen de natuur dichterbij maar ook ben ik vele details gaan ontdekken in het leven van een vlinder, in het bijzonder de Grote vuurvlinder. In verband met de corona is het niet duidelijk of het een fysieke of een digitale presentatie wordt, maar het boek, dat komt er! Nieuwsgierig geworden? Neem contact op en je krijgt bericht als het boek uitkomt. Bestel het boek dan wel op tijd want het wordt een kleine oplage.

De presentatie van het boek wordt uitgesteld tot volgend jaar. Dit in verband met de corona regels. De dag van de presentatie moet wel een bijzondere worden, het is nog niet duidelijk maar vroeg in het voorjaar 2021 zal het plaatsvinden, indien de regels het dan toelaten om grotere groepen bij elkaar te laten komen. De tekst is bijna af, de interviews afgenomen. Nu nog laten controleren en dan begint het proces van opmaak, erg leuk! Het ziet er naar uit dat het rondom de 200 pagina’s gaat beslaan, tekst en natuurlijk veel (gedetailleerde) foto’s. Gedrukt van gerecycled papier en gifvrije inkt.

Dus even uitstel maar absoluut geen afstel!

Het is alweer 1 april en helaas geen grap, mijn computer is gecrasht vanochtend. Mijn laptop heb ik gelukkig nog maar werkt toch anders dan een lekker groot scherm…maar dat was het nog niet want mijn fototoestel stelt niet meer scherp, althans focust niet meer op scherp. Dus ook die moet naar de reparateur. Zal ook weer worden opgelost voor het (foto) seizoen weer begint en de eerste rupsjes weer naar boven komen…

In deze toch wel rare tijd is het niet mogelijk om de interviews af te nemen die gepland staan, helaas. Dus dan maar tekst bijwerken. Per mail wordt er wel het een en ander uitgewisseld maar face tot face is toch gemakkelijk en gezelliger. We gaan er maar even vanuit dat ook dit weer over gaat en we straks volop de achterstand inlopen. Inmiddels is het formaat bekend, 27cm x 21cm, een mooi formaat dacht ik, hierbij komen de foto’s ook goed tot hun recht. Dus nu eerst verder met de tekst….sterkte allen en blijf gezond!

Vandaag, 21 februari, na een prachtige lange reis de werkzaamheden weer opgepakt in Kalenberg. Vol goede moed weer aan het lezen geslagen, proberen de context te begrijpen en op te schrijven. Ook weer vele foto’s uitgezocht en ja ……nog steeds enthousiast! het boek omvat zo rond de 200 pagina’s. De helft tekst en de andere helft ondersteunende foto’s om processen inzichtelijk te maken. Inmiddels naar de drukker geweest en daarvan krijg ik binnenkort bericht. Spannende tijd en voorlopig een full-time job!

Vandaag 23 december sluit ik voorlopig even het boek… Met veel plezier gewerkt in een prachtige omgeving aan het boek en de meeste hoofdstukken zijn in concept klaar. We gaan eerst nog een maandje reizen. In februari is het een zaak van opmaak van het boek, daarvoor moeten er nog erg veel foto’s worden uitgezocht. De voorraad is groot dus dat gaat lukken, het resultaat wordt mooi!

13 november 2019: Vandaag de interviews uitwerken en vanmiddag op terras verder lezen in de rapporten, verslagen etc. over de grote vuurvlinder. Er is veel te lezen en te leren en…het is geen straf om aan zo een mooi project in deze omgeving te werken.

Nieuwe (tijdelijke) werkplek in Denia. Sinaasappelen en palmen, niet direct de natuurlijke omgeving van de Grote vuurvlinder….

9 november 2019: Uitzending BNN Vroege vogels

Wat was het leuk om met het team van vroege Vogels op pad te gaan.

De reacties waren overweldigend en de eerste boeken besteld…

Nu hard aan het werk om er ook iets moois van te maken.

Uitstervende Grote vuurvlinder krijgt nieuw leefgebied in natuurgebied De Wieden

Vrouwtje Grote vuurvlinder (foto weerribbenfotograaf)

Mollen  Bron: de Stentor

Kosten nog moeite worden gespaard om kwetsbare natuur in Overijssel te redden. Om te beginnen met De Wieden in de Kop van Overijssel, waar 150.000 euro wordt uitgetrokken om nieuwe, betere leefgebieden voor de Grote vuurvlinder te creëren. Tot 2027 is 450 miljoen euro gereserveerd om de 24 Overijsselse Natura 2000-gebieden onder handen te nemen.

Als er namelijk geen maatregelen worden genomen dreigt de batava, een ondersoort van de Grote vuurvlinder, uit te sterven. Deze vlindersoort komt nu wereldwijd alleen nog voor in Rottige Meenthe & Brandemeer in Friesland en De Weerribben en De Wieden in de Kop van Overijssel. Daarom worden over verschillende stroken met een totale lengte van 10 kilometer tussen oktober 2019 en februari 2020 de oevers in het Natura 2000-gebied De Wieden heringericht om het leefgebied van de vlinder te vergroten, de vuurvlinderpopulatie te laten groeien én te behouden. 

Levensvatbaar

De Grote vuurvlinder is een zeldzame vlinder die de afgelopen jaren slechts incidenteel is waargenomen in De Wieden, zegt projectleider Bauke Zijlstra van de provincie Overijssel. ,,De huidige omvang en kwaliteit van het leefgebied is niet voldoende om een levensvatbare populatie van de grote vuurvlinder te behouden.” 

Dat zit hem vooral in onvoldoende drassige grond en de daarbij behorende planten, leggen Zijlstra en Rosalie Martens, boswachter ecologie in De Wieden van Natuurmonumenten, ter plekke uit. We varen vanuit Dwarsgracht richting het Giethoornsche Meer, maar Zijlstra stuurt ons direct één van de slootjes in. Daar aan de waterkant staat het vol met Waterzuring en nectarplanten als de Kale Jonker en de Kattenstaart. ,,De eerste is de waardplant waarop de vlinder haar eitjes legt, de nectarplanten zorgen voor de voeding.” Maar de hoeveelheid die er nu staat is niet voldoende om de vlinder naar De Wieden te krijgen en er te houden, stellen Zijlstra en Martens.


De provincie stelt dan ook voor om de oeverstroken van De Wieden natuurvriendelijker in te richten. Dit betekent dat langs de watergangen stroken van 3 tot 5 meter breed worden afgegraven tot net boven het waterpeil. Zo wordt een geleidelijke overgang gecreëerd met bestaande delen. ,,En dat moet dan niet rechttoe-rechtaan worden gegraven”, wijst Martens naar de oever. ,,Maar glooiend, meanderend.” 

Er ontstaan zo oeverstroken waarin zich een ‘moerassige verlandingsvegetatie’ met onder andere die Waterzuring, Kale Jonker en Kattenstaart kan ontwikkelen. ,,Ik noem het ‘dras en plas’-gebied”, zegt Martens. De stroken kunnen vervolgens zo als leefgebied fungeren voor de Grote Vuurvlinder met zowel nectarbronnen als plekken om eitjes op af te zetten.

Ik noem het ‘dras en plas’-ge­biedRosalie Martens, Boswachter ecologie De Wieden

Stabiele populatie

,,In het verleden heeft de Grote vuurvlinder wel volop in De Wieden geleefd”, zegt Martens. ,,Maar er was te weinig moerassige grond, te weinig planten en te weinig aansluiting met de Weerribben.” Daar is nog wel een vlinderpopulatie van zo’n 400 vlinders groot. ,,En daar willen we in De Wieden ook naar toe. Eerst 500 vlinders in het noorden, daarna 500 in het zuiden en op de lange termijn 3500 vlinders, een stabiele populatie.” 

En hoewel je zou verwachten dat de vlinder met 100 gelegde eitjes per vlinder daar snel voor kan zorgen, valt dat tegen. ,,Het overlevingspercentage is 1 procent”, zegt Martens. ,,Dat komt omdat andere insecten en vogels de eitjes van de vlinder, of de rupsen eten. Maar als we het de vlinders makkelijker maken hun soortgenoten in de Weerribben te bereiken, door deze leefgebieden beter op elkaar aan te kunnen laten sluiten, is de kans ook groter dat hun aantal groeit.”

Ruimte voor planten

Er moet nog wel wat werk voor worden verzet. Op verschillende plekken in De Wieden (zie kaartje) wordt langs de oevers gegraven tot op waterniveau. ,,Dan krijg je de drassige grond die we willen”, zegt Zijlstra. ,,Die Waterzuring kan daar dan beter groeien.” Daarvoor moeten ze dus wel de huidige beplanting en begroeiing deels maaien en afgraven. ,,Dat lijkt zonde als je al die rietkragen ziet”, zegt Martens. ,,Maar van die plantensoort is er nog heel veel. De beplanting die we voor ogen hebben in dit gebied is er nu te weinig. Daar maken we dus ruimte voor.”
Al die werkzaamheden voor één vlindertje? ,,Het gaat niet alleen om die ene vlinder”, legt Zijlstra uit. ,,Als de vlinder terug komt, komen ook andere insecten en vogels naar het gebied. We verruimen daarmee dus ook de vegetatie en dierenpopulatie.” 

Groter leefgebied grote vuurvlinder

Werkzaamheden

Dit deel van De Wieden wordt vanaf half september ongeveer aangepakt. ,,We denken in december wel klaar te zijn, maar we hebben een uitloopperiode tot eind februari, ongeveer tot het broedseizoen.” Maar het is een onderdeel van een veel groter plan. ,,Aan de overkant, boven Jonen zijn we bezig om akkergrond aan te kopen of te ruilen met andere gebieden. Dat wordt dan ook klaargemaakt voor een moerrassig doel.”

De werkzaamheden in De Wieden zijn geraamd op 150.000 euro, het totaalproject Wieden-Weerribben kost 90 miljoen euro. ,,Zeker voor het Wiedenproject zitten die kosten hem onder andere in de logistiek”, zeggen Martens en Zijlstra. ,,Alle trekkers, machines en apparatuur moeten over het water worden aangevoerd. En het is een groot gebied.”

Mislukt

En dan nog is het afwachten of al dat werk loont. Eerdere pogingen om hem te introduceren in het Naardermeer (1928, 1932), Boornbergum (1932) en Eernewoude (1939 en 1940) zijn allemaal mislukt.